جدول لیگ ها

نتیایج لیگ استان
هیات فوتبال یولاگلدی۲ارومیه جوان نوین۲
اروم کیا ارومیه۲تراکتور خوی۱
شهید ابراهیمی سلماس۰هیات فوتبال چالدران۴
نتایج لیگ برتر استان
حاجی خوش مهاباد۰میلاد بوکان۲
شاهین مهاباد۲منتخب سردشت۱
کارگران میاندواب۱ماد بوکان۰
شوط جوان۲نود نوین ارومیه۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.